Mat runt Siljan programMat runt Siljan äger rum den 1-3 September 2017. Här kommer nu åreta program för Mat runt Siljan:

Folder 2017 sid 1

Folder 2017 sid 2

Program för årets evenemang Skördefest Dalarna hittar du här. Dalaliv_Skördefest

Mat runt Siljan är en förening som vill verka för att man som konsument i bygden i första hand väljer produkter och råvaror till sin mat som är producerade i Siljansbygden.

Det här innebär att man får en bra och säker mat samtidigt som man är med och främjar det öppna landskapet, bidrar till kortare transporter och till att vi kan få en nyetablering av företag i bygden. Vi vill öka förståelsen mellan sambandet miljö, hälsa, och företagande på landsbygden.